Pagal raktažodį ‘prisipažinimas meilėje

Norėčiau ant girgždančio sniego Padėti Tau puokštę gėlių, Kad jos, ir už speigą stipresnės, Kuždėtų: tave aš myliu...  

Norėčiau atsibust nakty, Žavioj, banguojančioj valty, O šalimais, kur žvaigždės kris, Išvysi angelo akis.  

Koks turtingas debesimis dangus – Kiekvienas debesėlis Tavo. Tau saulės takas nuostabus Suspindęs meile mano.