Pagal raktažodį ‘posakis

Kai kas nors elgiasi bjauriai, geros moterys visada kaltina save. Blogos moterys dėl nieko niekada neprisiima kaltės sau. Anita Brookner (1928), anglų rašytoja

Visi vaikosi laimę, o laimė bėga iš paskos. Bertolt Brecht

Gera žmona ir nuosava pastogė brangesnė juk už aukso kasyklas. Johann Wolfgang Von Goethe