Pagal raktažodį ‘pasveikinimas su vardadieniu

Tavo vardas brangesnis už saulę ir už tūkstančius aukso žvaigždžių. Tavo vardas tik vienas pasaulyje, kurio pamiršt niekaip negaliu..

Lai tavo vardą pagarba lydės, - Kaip žmogų lydi amžinas šešėlis. Lai tavo vardas pelenuos žibės, Ir tenedrįsta abejot verte jo joks praeivis. Te tavo vardas šiluma virpės, Kiekvieną kviesdamas pažvelgt į saulę. Tegu jis naktį švyturiu...

Joninės atėjo, Jonas/Janina pralinksmėjo, o svečiai apgirtėjo!