Pagal raktažodį ‘palinkėjimas

Didžiulės nesėkmės tegul padeda Jums surasti jose kažką teigiamo, o pasisekimą ir laimę priimkite su dėkingumu.

Kiekvienam žmogui reikia šventės. Reikia Gimimo stebuklo, kad patikėtum galįs nusimesti senųjų metų naštą, išsižadėti senųjų paklydimų. Baltumu nušveisti širdį, kad ji vėl taptų kūdikiškai tyra... Tad kantrybės nebaigtiems darbams...

Pusiaunakčio tyla, Tik šerkšnas krenta. Kažkur žvaigždynų Mirgantis lietus. Išeikim į Kalėdų naktį, Išeikim į Naujus Metus. Tegul jie bus Ir saulėti, ir šviesūs, Šakelėj eglės vasaros dainuos. Tegul atneš Ko metų metais ieškot Ir...

Būkit paukščiais svajonių, Neškit mėlyną viltį! Lai sparnai siekia saulę Ir liepsnoja ugnim. Kilkit siekiais į dangų, Į svajingą pasaulį! Lai svajonėmis skrenda Paslaptinga mintis.

Tu mano laimės žiedas, - Pasakė Tau motulė... Kai veidą švelniom rankom jai apkabinai. Gyvenimas – tai siekiai, Lietuviškos drobulės... Ir vaikas čia užaugęs namuose gražiai. Išsupo žemė rankom Ne vieną talentą širdies – Dabar...

Būkite svajonių paukščiai mėlynieji, Siekit baltą saulę savo mėlynais sparnais! Kilkite į dangų lyg sparnais Ikaro – Saulę apkabinę, virskit mėlynais skliautais!

Skrajūnai – mes jaunystėje Trapių vilčių plačioj erdvėj. Viltim mes laikom savo klystkelius Ir norim metais lėkt, lėkt, lėkt. Neblėsta lai svajonės mūs – Gimtadienio lemties žvaigždėj. Tikri draugai širdim žvakes užpūs Ir metų...

Jau atsisukt atgal negalim – Lietus ir vėjas neš pirmyn. Prajuokins lyg vaikus klaidelė Neleidus nieko ištaisyt. Greičiau už lietų bėga metai – Jau nebėra kada suklyst. Lai trauks žvaigždėti idealai, Kurie neleis daugiau suklyst.

Tegu šimtmečiai lekia lyg vėjai, Lai jų aidas prabyla širdy: Štai gimtadienis Tavo atėjo – Metų gausmą pavargęs girdi? Tai tik laikrodis varpinėj skamba, Varpo aidas skaičiuoja metus – Tavo šventę gimtadienis skelbia, Kad pašauktų...

Noriu sugrąžint jaunystę – Tą baltą šokį debesų. Lyg rūkas mano mintys nyksta Balandžių skrydy sidabru. Paliekam laiką lyg pašėlę Po vieną – palaužtais sparnais. Baltam balandžių skrydžiui kėlę Svajonę – amžiais būt...

Lai džiaugsmu namuos vaikai sau krykščia! Tegu būna jų pilni kampai... Kaip senovėje – paimki rykštę – Tegu paverkia nors nedažnai.   Vaiko ašaros išgąsdins bėdą Ir išeis ji amžiams iš namų. Kur vaikai maži – ten...

Kai lyja lietus – tu skubėki pas Ją – Kai vakaras tirpsta žvaigždėtas... Ir savo širdim neramia neramia Nuveski į naktį, į lietų...   Kai saulė spindės – Tu skubėki pas Jį – Lai vakaras nyksta saulėtas... Ir Tavo...

Apkabinus pavasario vėją Tu bėgi, Tarsi laimė ant rankų nešiotų Tave... Savo žvilgsnį beribį svajonėj palieki, Tarsi laimė spindėtų šviesa Tavyje.  

Juk  dar ne visos aušros Tau pražydo, Juk dar ne visos žvaigždės patekėjo. Tad rankų nenuleisk, sėkme tikėk, Ir išsipildys viskas, ką lemtis žadėjo!

Jaunystė – tai džiaugsmas Ir šėlsmas širdies. Tau linkim, mieloji (-asis), Šviesios ateities. Lai virsta tikrove Gražiausi sapnai, Tegul Tave neša Svajonių sparnai.