Pagal raktažodį ‘palinkėjimas tėvams

Sako, tie namai laimingi, Kur lizdus susineša gandrai. Rudenį išskridę paslaptingai Atneša jie laimę mums vaikais. Skraido aitvarais po žalią pievą, Auga ąžuolais senam kieme Ir lizdus gandrų vaikai palietę Išskrenda toli, kad grįžt...

Jau pusė amžiaus nugyventa žemėj – Tai pusė kelio ir darbai nepabaigti: Jų su vaikais daugėjo metų menėj, O tie darbai šventi ir amžini.   Po pusę saujos kaupėte aruodą – Tai pusė derliaus ir laukai neapsėti. Jums bus...

Aš – juk sūnus ir noriu apkabinti Už tėviškumą, už rūpestį širdies, Už gerą žodį, puikų darbą, viltį, Už ryšį duotą dangiškos lemties.   Ir Jums linkiu žalių miškų sveikatos, Padangių taurę aš už Jus...

Tarytum didis medis siekia aušrą šakomis – Žmogus – svajonėmis gyvena danguje. Mums dovanoja Dievas laimę būti žmonėms Ir užauginti žmoniškumą vaikuose.   Gyvenimo tikslai verti aukščiausių siekių! Tad nenurimki,...

Mielas Tėti, mama, Jūsų aš paguoda. Kaip myliu, Jūs žinot: taip, kaip Jūs mane. Amžinosios meilės niekas man neduoda – Tik tėvelių meilė – meilė amžina.   Būkite laimingi, tarsi dangaus paukščiai, Juk sukūrėt lizdą...

Neužmirškime niekad Jūsų rankų švelnumo, Padaryto mums gėrio, kol dar buvom maži. Jūs išmokėt branginti šeimos baltąjį rūmą Ir per amžius Jūs būsit mūs vaikams pavyzdys.   Daug prabėgusių metų – tai sukauptas...