Pagal raktažodį ‘palinkėjimas mamai

Brangi Motule, Mes apgaubti Tavos širdies ramybe, Gerumą Tavo semiam mintimis. Tarsi laivai dosnumo vandenyne Mes plaukiam Tavąja viltimi.   Lai neišsenka niekad Tavo meilė, Tyrumo jausmas lieka tarp žmonių. Tu žemiškas klaidas...

Kai šypsos mamos akys, prisimenu vaikystę – Mamos gerasis žvilgsnis vis užburia mane. Imu į savo ranką albumą aš mažytį, Kur mamos mielas žvilgsnis vis žiūri į mane.   Aš, Mama, Tavo žvilgsnį matau dangaus mėlynėj...

Tu kasdieną dengi baltu audiniu stalą, Kai susėda už jo jau užaugę vaikai. Tarsi staltiesė, mama, plaukai Tau nubalo – Juk ne viskas gyvenime buvo gerai...   Tavo šypseną, mama, širdy mes nešiojam – Ją mums primena vasaros...

Pavasaris... Žemė žiedais apsipylė Ir šypsosi saulė šviesi. Bet Tu, motinėle, Motule, širdele, Gražiausia gėlelė esi. Ateiname šiandien Mes Tau nusilenkti Ir pinam gėlių vainikus. Sveika būk, šypsokis, Laimingai gyvenki Dar...