Pagal raktažodį ‘palinkėjimas klasiokui

Gražiausias dienas palikome mokykloje. Ir kai tu paskutinį kartą praeisi pro suolą tada rūpestingai pagalvosi, ar nieko jame nepalikai?

Gyvenimo kryžkelė keičias, kartojas Nežinom, koks kelias į laimę nuves. Maži mes paklysti ieškojimuos, Kokie dideli, kai atrandam save.

Prabėgo vienuolika metų Tarp mokyklos suolų juodų. Pinkis ateičiai gražų vainiką Iš laimės, džiaugsmo ir meilės žiedų.