Pagal raktažodį ‘palinkėjimas draugui

Gero vakaro, ramios nakties... Tegul jūsų norai, troškimai, svajonės baltais žiedlapiais sklando sapnuose...lengvai, švelniai, tyliai...kad nepažadintų, kad neišgąsdintų svajonių, kad nakties tamsa padėtų joms išsipildyti...

Meilės tau gardžios kaip šokoladas, Sėkmės lipnios kaip marmeladas. Karjeros iki debesų, Sveikatos, laimės, pinigų. Su likimu kontrakto gero, Su angelais gerų kontaktų. Gerų draugų daugiau nei pirštų, Kad mylimieji nepamirštų. Svajonių...

Skrajūnai – mes jaunystėje Trapių vilčių plačioj erdvėj. Viltim mes laikom savo klystkelius Ir norim metais lėkt, lėkt, lėkt. Neblėsta lai svajonės mūs – Gimtadienio lemties žvaigždėj. Tikri draugai širdim žvakes užpūs Ir metų...

Parūkyk... ir meski nuorūką pro langą, Vyriškai ištieski ąžuolo pečius. Perone štai jau bičiuliai laukia – Kviečia į gimtadienį Tave svečiu. Palinkės Tau daug geros sveikatos Ir aplaistys Tau krūtinę šampanu. Vėl skubėk važiuot,...

Žvaigždės naktyje Tavų akių mėlynumu sužibo. Laukė čia Tavęs rausva aušra iš ryto. Avino žvaigždyne puokštę rožių angelai surišo... Visą ankstų rytą rožės Tau vis krito. Sveikinu Tave, jaunystės mano ir vienatvės drauge! Eikim...

Svaiginanti jaunystė Tavo mielam žvilgsny, Valdingas juokas ir išraiška paika... Sustokit, laikrodžiai, ir, Laike, tu sustoki! Lai amžiais lieka ši jaunystės šypsena Mes sveikinam Tave, gerasis mūsų drauge! Ir apkabinam savo meile ir...

Prisimink dienas kartu praleistas, Išpintas džiaugsmo nesėkmių. Prisimink draugus gerus ir keistus, Prisimink ir mane tarpe jų.

Prabėgo vienuolika metų Tarp mokyklos suolų juodų. Pinkis ateičiai gražų vainiką Iš laimės, džiaugsmo ir meilės žiedų.

Be saulės nežydi gėlės, be meilės nėra laimės, be draugo nėra draugystės...

Kiek pušyne pušų, kiek žiedelių lankoj, Tiek tau laimės tyros, Aš linkiu šioj dienoj.

Mes visą praeitį paliksim Gyvenimas sava vaga toliau banguos. Plačiam vieškely dar daug veidų sutiksi Atmink, kad buvome pažįstami ir mes.