Pagal raktažodį ‘Palinkėjimai

Meilės tau gardžios kaip šokoladas, Sėkmės lipnios kaip marmeladas. Karjeros iki debesų, Sveikatos, laimės, pinigų. Su likimu kontrakto gero, Su angelais gerų kontaktų. Gerų draugų daugiau nei pirštų, Kad mylimieji nepamirštų. Svajonių...

Sako, tie namai laimingi, Kur lizdus susineša gandrai. Rudenį išskridę paslaptingai Atneša jie laimę mums vaikais. Skraido aitvarais po žalią pievą, Auga ąžuolais senam kieme Ir lizdus gandrų vaikai palietę Išskrenda toli, kad grįžt...

Paslaptingoji burtų galia – Aš Naujuosiuse Tave atradau. Porcelianas lai virs į šukes – Laimė tai, kad Tave sutikau. Dūžio garsą tik Tu išgirdai – Krito kaukė iš rankų Tavų... Tu kažką dėl manęs palikai – Karnavalas –...

Stovi eglė – Varpeliai skamba ant šakų. Dovanėlės – ir daug raudonų kaspinų. Tu lyg vaikas – Tikėk Kalėdų stebuklu: Išsipildys – Viena iš tūkstančio svajų!

Jaunystės sodas žydi Tavo širdyje, O vėjas nenurimstantis mintis Tau drasko Todėl, kad dar ilgai gyvena žmoguje Padūkėlis, padauža, kur vaikystėj laksto... Mes džiaugiamės už polėkį Tavos širdies! Lai Tavo šypsena ir mus kasdien...

Užauginot vaikus žaliais medžiais, Gėlėmis – anūkėlius mažus. Tad pažvelkit į tai atsigręžę – Dabar Jums metų miškas žaliuos. Nebelaukėt brandaus jubiliejaus – Neturėjote laiko Jūs tam... Už visus išbučiuosiu atėjus, Kad...

Sustabdykite, laikrodžiai, laiką Tik akimirką dar gyvenu. Man jaunystės pašėlusiai gaila – Sapnuose ją kas naktį regiu. Sustabdykite, laikrodžiai, laiką, Kad šampano suspėčiau išgert, Kad ant rankų pakelčiau aš vaiką Ir suspėčiau...

Gėrio medžiai gyvena ilgiau negu žmonės... Ir juos gali klastingi beširdžiai nukirst. Bet nepalietė Jūsų pilkoji tikrovė – Jūs mokėjot lyg paukštis nuo negandų kilt. Paslaptingas likimas tikrai neapvylė – Jus pašėlusiai vejas...

Svaiginanti jaunystė Tavo mielam žvilgsny, Valdingas juokas ir išraiška paika... Sustokit, laikrodžiai, ir, Laike, tu sustoki! Lai amžiais lieka ši jaunystės šypsena Mes sveikinam Tave, gerasis mūsų drauge! Ir apkabinam savo meile ir...

Gyvenimas toks ilgas, Jog bus dar laiko pažadėt ir ištęsėt, Bet rūpesčių pirmųjų paragavę, Nenustokite žmonių mylėt...

Atraskite jėgų savy suprasti kito klaidą – Juk duonos su išdidumu nevalgysit kas kartą. Jūs nutapykite gyvenimo paveiksle laiką, Atleidimu kaskart papildę drobės plotą baltą.

Žirgai gatvės grindinį muša – Dėl meilės pasagos dūžta. Prie židinio veda tėveliai Ir siaučia laimingi sveteliai.   Į valsą jaunieji įsupo Svajingąjį bučinį lūpų. Sudegino rūtų vainiką, Bet meilė per amžius jiems...

Patikėk, man reikia šito mažo glėbio meilės trupinių: kai tik akys glosto gerumu, kai tik lūpos tyli švelnumu, kai tik mažo glėbio prisilietimu neužmigs visą naktį dalele tave jaučiu.   Patikėk, man reikia mažo skausmo ir mažų...

Patikėk, jungia mintys mūs sielas – Tos nematomos gijos lyg upė viena. Niekad, broli, nebūsi Tu vienas – Sesers meilė tyra, amžina.   Leisk linkėti, kad niekad nebūtų Net mažiausios klaidos,  netiesos, negarbės! Kad...

Į saują trapaus ledo mes pavirstam, Į saują išbarstytų pelenų, Kai meilė mus išduoda nematyta, Kai laimė nepalieka mums vilčių.   Ir lieka vien trumpi prisiminimai, Vien nuotrupos svajingos praeities... Tegu Tavęs netraukia...