Pagal raktažodį ‘palinkėjimai mamai

Miela Motinėle, Leisk kaltę nusiplaut prie Tavo kojų Ir nusilenkti leisk malda žemai. Juk Tu vaikams esi tikra šventovė, - Kur gėlės auga, saugo angelai.   Apgaubki mūs maldas tauria galybe, Suteiki valios mums sava širdim. Lai...

Nebūk viena! Aš tau linkiu žmonių gausybės. Nebūk šalta – Pavargus kartais nuo teisybės. Kam ta našta? Esi pilna didžios galybės. Sūnaus malda – Nuties tau kelią begalybės.