Pagal raktažodį ‘padėka mamai

Močiute, man sunku, tad lauki – Sugrįšiu Tavo meilės pasiimt. Tu man sakei: „Vaikystę šauksi, Bet ji beržinėj staktoj pasiliks.“   Kokia teisi buvai, močiute, Paglostyk mano galvą, kai verkiu. Plaukai žili tarsi...

Kai šypsos mamos akys, prisimenu vaikystę – Mamos gerasis žvilgsnis vis užburia mane. Imu į savo ranką albumą aš mažytį, Kur mamos mielas žvilgsnis vis žiūri į mane.   Aš, Mama, Tavo žvilgsnį matau dangaus mėlynėj...

Mama, Mama! Krykštauja vaikai. Rytą kelia saulės spinduliai. Mažos rankos tiesiasi aukštyn – Mama, Mama! Kur gi Tu esi?   Mama, Mama! Plaukus sušukuok, Mažą riekę duonos man paduok. Savo širdį neški ant delnų – Aš...

Į orchidėjų žiedlapius Tau meilės dainą suvyniosiu. Žvaigždynus perpinsiu aš Tavo ilgesio takus. Šiauriniam vėjui šaltą skersgatvį kaskart pečiais užstosiu – Nematomu šešėliu Tau bučiuos rankas sūnus.   Kitiems negirdima...

Svajingos mamos akys man primena vaikystę – Į jas maža žiūrėjau, mačiau jų gelmę tyrą. Tarsi ramunių takas neleis man jos paklysti – Ten, kur abi praėjom, mama, žiedai jau byra.   Kasmet pavasarėja ir žydinčios...

Miela mama, Seniai prabėgo mūsų basakojė vaikystė, tačiau ligi šiol mename, kaip Tu vienintelė mokėdavai užgydyti mūsų žaizdas, išsklaidyti vaikiškų nuoskaudų kartėlį, mokei dirbti ir mylėti gyvenimą. Ačiū Tau už nemiegotas...

Net ir saulė šypsos – Juk atėjo šventė, Skubame, mamyte, Mes tave pasveikint. Būk sveika, laiminga Niekad neliūdėk. Kelrode žvaigždele, Mums ilgai žėrėk.

Prieš daug metų vieną dieną, lygiai tokią kaip ir ši, Atvedei mane į žemę, skausmą kęsdama nakty. Man padovanojai saulę, skęsdama nakty. Man padovanojai saulę, žiedus, orą ir paukščius, Švelniai niūniavai lopšinę,...

Veržlios, šaltos bangos Laižė kranto smėlį, Jūra dovanojo Žemei gintarėlį. Saulės kruopelytė Tarp pilkų smiltelių Švietė ir žibėjo Lyg maža ugnelė. Taip ir tu, mamyte, Sėji žemėj viltį, O tavoji meilė Lyg saulutė...