Pagal raktažodį ‘nenužudoma meilė

Tavo amžinas laužas manyje rusens – Niekada neužges mūsų meilės liepsna. Tavo ištarti žodžiai manyje gyvens Nors gyvenimo jūroj aš likčiau viena. Tavo amžinas laužas manyje rusens Nors užlies jį vienatvės banga. Aš ugnim...

Niekada neužges mūs nežemiška meilė. Niekada neužspaus jos smėlėtoji žemė. Niekada neišskirs mūsų žmonės dviveidžiai... Mes gyvendami kenčiam – Po mirties mums atleidžia.