Pagal raktažodį ‘neišmatuojamas ilgesys

Neišmatuoti ilgesio minutėm, Neišdainuoti meilės dainomis. Su Tavimi norėčiau amžiais būti Tamsiausiom naktimis, šviesiausiom dienomis.   Už šimto mylių jaučiu Tavo širdį, Toli dūžius Tavo širdies girdžiu. Kažin, ar...