Pagal raktažodį ‘namai

Grįžkite, balti gandrai – Laimės bus pilni namai. Meilė vienišuos namuos Židiniu vėl suliepsnos.   Grįžkite, balti gandrai – Mūsų laimės aitvarai. Grįžkite, balti gandrai, Ir lakstys namuos vaikai.  

Gera žmona ir nuosava pastogė brangesnė juk už aukso kasyklas. Johann Wolfgang Von Goethe