Pagal raktažodį ‘Moters dienos sveikinimai

Šauniosios, Moterys, žydėkim, kerėkim, skleiskim gerą nuotaiką, šypsokimės, būkim gražios, mylimos ir laimingos! Lai visas mūsų sukurtas pasaulis žydi linksmomis spalvomis! Su Mūsų švente Mielosios!

Žydėkite kaip rožės, Kvepėkit kaip lelijos, Spindėkite kaip žvaigždės, Švieskite kaip saulė. Mielos moterys, Būkit visados laimingos!

Mielosios ir Vienintelės, tegul pavasario saulė atneša šviesų džiaugsmą į Jūsų širdis ir namus. Nuoširdžiai linkiu ne tik Kovo 8-ąją, bet ir kiekvieną dieną jaustis tikromis pasaulio valdovėmis, nes moterų galia yra beribė ir...

Žemės grožis - gėlių žiedai, Gyvenimo grožis - moterų šypsenos Tad žydėkit ilgai, ilgai Ir džiuginkite savo artimus Moterišku gerumu, švelnumu.

Būkite visada jauna, žvali ir laiminga. Su Kovo 8-ąja!

Te visad šviečia saulė, Te visad lūpuose žaidžia šypsnys, O akyse - juokiasi mėlynos žibutės. Su Kovo 8-ąja!

Ne visada didelės šventės būna linksmos, Ne visada žmogui užtenka to ką jis turi. Todėl mes norėtume moters dienos proga Palinkėti kad, jums būtų didelių ir mažų Svajonių išsipildymas.

Te aušta šviesus Jums pavasario rytas Te būna Jums kelias žiedais nusagstytas Te skausmas ir bėdos Jūsų nebaugina Te laimė ir džiaugsmas Jus atgaivina. Tad su Kovo 8ąja. Jus sveikina...

Moters dalia tikrai sunki, bet nepalūžtame kely. Mes mokam džiaugtis ir mylėti, svajoti, juoktis ir kentėti. Linkiu stiprybės, ištvermės, sveikatos ir geros kloties. Sveikinu su gražiausia švente - Moters diena!

Kiek daug jėgos, švelnumo ir gerumo sutelpa tavo širdy, Kiek daug geru darbų nudirbo tavo rankos, Kiek daug naktų skaičiavo tavo mintys ir dėjavo tik viena - tavo širdis. Tebūna tavo vardas, tavo darbas šventas, Tebūna tavo dienos ilgos ir...

Su pirmaisiais pavasario varpeliais, Su pirmąja vyturėlių gėsme. Laimės, Džiaugsmo, Sveikatos, energijos Linkiu kovo 8-osios proga.