Pagal raktažodį ‘meilės žodžiai

Angelai tai vadina dieviška palaima, velniai- pragaro kančia, žmonės - meile.

Mano Meile, Snieguotoji, Parodyk man akis: Gal esi išsvajotoji, Gal Tu mano esi? Aš kviečiu vėl pašokt drauge, Pasisukt glėbyje – Noriu, Meile, pagrobt Tave Šioj slaptoj naktyje.

Tau pasimatymą skiriu aš debesy, Naktyje tylioje, po mėnulio skliautu, Kad galėčiau drauge savo ilgesį Žvaigždėmis išmatuoti su Tavimi kartu. Nuo žvaigždės lig žvaigždės milijonai dienų... Neapglėbsi ranka – tik pajusi širdy, Kad...

Padovanosiu Tau debesimis išpuoštą dangų, Mėnulio lanką nesutemusioj padangėj vakare. Žvaigždėtą skliautą nešiu Tau ant rankų – Mainais prašydama tik vieno bučinio delne.

Kai seną laikrodį girdžiu – Apkabinu Tave išvydus. Vualis sukasi ratu – Mūs meilę gaubia baltas šydas.   Sparnuotas meilės kuždesys Jau supas mano auskaruose. Švarku apgaubęs ilgesys Ir šiurpas bėgantis...

Nerodysiu aš niekam mūsų jūros, Uždengsiu gintarą delnais, Vienai Tau smėlyje rašysiu Laiškus baltų bangų purslais.   Nedaloma yra pajūrio saulė, Kai aš Tave apkabinu. Tave tik vesiu tan pasaulin Kur meilė vaikšto virš...

Rodyklė laiko nesustos Ir negrąžins prisiminimų. Tirpstu dabar Tavuos delnuos Pridengus laimę baltu šydu.   Tau lūpom švarką aš liečiu, O bučinys sparnuotas skrieja. Dedu Tau galvą ant pečių Ir laimės ašarom...

Meilė suteikia vilties Ir tiems, kas tikės – Ji laukti padės. Nėra jokios kliūties visatos erdvėj, Jei lemta abiems gyvent ir mylėt.   Be Tavęs nėra prasmės – Gyvent negaliu Be žodžių švelnių. Nereikia mums prisiekt,...

Aš Tavo meilėj išsimaudžiau, Aš įbridau į Tavo jausmą. Lietus į langą tyliai beldžias – Girdžiu maldaujantį jo balsą.   Ėmiau aš meilę trupinėliais, Akimirkom trumpom džiaugiausi. Tavęs ieškojau rudenėjant – Iš...

Skrendu lyg žuvėdra sapnais prie Tavęs: Ji bangą sparnu – aš Tave ranka Paliesti norėčiau. Kol naktys bemiegės sapnuoti neleis – Tavęs pasiilgsiu – Tavęs vien ilgėsiuos.   Nėra man ramybės juodojoj nakty – Ošimas vien...

Kai susitinka danguje Svajonės meilės žvaigždėje – Aš surandu sapnuos Tave   Ten mintys mylinčių žmonių Sukurs daug miestų tarp sapnų – Ir mes gyvensim ten abu.  

Kasdieną noriu Tavo supratimo, Tavo paguodžiančių akių Ir Tavo žvilgsnio, kur ramina – Tik tokia meile aš tikiu.   Aš tik norėčiau prisiglausti Ir stipriai stipriai apkabint, Į Tavo širdį įsirausti Ir ant krūtinės Tau...

Niekam netikėk, jeigu Tau sakys, kad sunku mylėt. Net, kai nėr vilties, laukti nenustok ir šventai tikėk. Tu turi žinot, kad nėra kliūties  būti mums abiems. Tiktai tas sulauks mylimo žmogaus, kas tikrai mylės.  

Saugok mane, kai užmigs angelai. Laimink mane – nieks kaltės neatleis. Tik su Tavim laimę radau. Meilės sparnais mano laimę apgaubk.  

Myliu Tave ir kantriai laukiu, Nors nėra laiko laukt daugiau, Nors būsiu pieva, nors palaukė, Nors duona Tavo kasdieninė, Paukščiuko šauksmas Tave šaukiant, Širdies plakimas paryčiais Ar švelnios mintys vakarais... Man nėra laiko...