Pagal raktažodį ‘meilės sveikinimas

Lyg vaiduoklis, Amūras strėle Šaudys Meilę beginklėj nakty. Sumaištis kils tamsioje pilyje – Kaukių balius rytoj jau išnyks. Karnavalinė meilės naktis! Tirpsta šypsnis po kauke vien Tau. Lyg stebuklas šis jausmas išliks – Liks...

Tau pasimatymą skiriu aš debesy, Naktyje tylioje, po mėnulio skliautu, Kad galėčiau drauge savo ilgesį Žvaigždėmis išmatuoti su Tavimi kartu. Nuo žvaigždės lig žvaigždės milijonai dienų... Neapglėbsi ranka – tik pajusi širdy, Kad...

Neišmatuoti ilgesio minutėm, Neišdainuoti meilės dainomis. Su Tavimi norėčiau amžiais būti Tamsiausiom naktimis, šviesiausiom dienomis.   Už šimto mylių jaučiu Tavo širdį, Toli dūžius Tavo širdies girdžiu. Kažin, ar...

Neša per tiltą laimės paimt Nuotakos rūbą – gulbės plunksnelę. Ji nuo altoriaus laimėj nuskris – Džiaugsmas baltasis virs į gulbelę.   Baltais bateliais aslą palies, Nuometo kraštas lies vėjo ranką... Atlaso sapnas iš...

Būk širdimi godus bežadei žemės ryto tylai, Gyvenk debesimis, kalnais pavirtusiais, tamsėjančiam danguj. Rasos lašais surinksiu pilną saują žodžių „myliu“, Gėrėsiuos jais per dieną – ir ant Tavęs lietum išpilsiu juos...

Tavo sapnas blakstienas man glostė – Kol miegojai – mylavo mane. Tu lyg laivas, įplaukęs į uostą, Pasiklydęs svajonių lauke. Tu miegojai, per naktį miegojai – Nežinojai, kas daros slapčia – Jis mylėjo ir glostė man...

Iš alsuojančios krūtinės Ir iš plakančios širdies Linkiu Tau laimės begalinės Iš laimingos ateities.

Aš nieko neturiu. Aš viską Tau atidaviau – Dabar jau visas mano turtas – meilė Tau. Prie Tavo rūbų kartais lūpas aš priglausdavau, Į Tavo mylinčias akis gilius jausmus siunčiau. Aš nieko neturiu. Ir Tau nereikia nieko – Lai meilė...