Pagal raktažodį ‘meilės sveikinimai

Na, pamylėk mane, kad sielos ugnį pamatyčiau, Žvilgsniu savuoju pamylėk ir šypsniu, ir slaptom mintim,   Ir užkabink, praeidamas pro šalį lyg netyčia, Ir akimis mylėdamas manas rankas pritrauk artyn.   Na, prisiglauski prie...

Lietaus mergaite, iš lašų padangės – Esi man vizija balta. Tave paimsiu švelniai už parankės – Po skėčiu būsim dviese lietuje.   Rudens mergaite, būk dangaus sekunde, Būki akimirka trumpa – Lašu nukritusi mane sugundyk...

Iš tuštumos atneša vėjas Melodiją, kurios Kaip kančios Ieškojai – Taip skamba ledas Balandy išeidamas Ir taip skambėjo Baltas klavišas Aną vakarą Tavo palytėtas...  

Tegu neblėsta tau akių skaidrumas, Kurį radau sutikusi Tave. Ir neišnyks lai niekada artumas Apvainikuotas dangiška šviesa.   Linkiu Tau kelio begalinio, Kuris nekart atvestų pas mane. Galbūt tyla, mintim, atsiminimais Tu eisi eisi...

Kodėl, tave pamačius, širdis plaka, Nei prakalbėt, nei nusijuokti negaliu? Ateina meilė šitaip, žmonės sako. Dabar žinau, kad jau tikrai myliu.  

Koks turtingas debesimis dangus – Kiekvienas debesėlis Tavo. Tau saulės takas nuostabus Suspindęs meile mano.