Pagal raktažodį ‘meilės prisipažinimas

Gėlėta ateitis giliai dar žemėj miega, Bet tiek nedaug beliko sapnui atsibust. Tegu už seno slenksčio viskas pasilieka! Sparnuotam Naujų žirgui norisi paklust. Kalėdos greit praeina ir Naujieji metai – Taip ir gyvenam žemėj laimės...

Tau pasimatymą skiriu aš debesy, Naktyje tylioje, po mėnulio skliautu, Kad galėčiau drauge savo ilgesį Žvaigždėmis išmatuoti su Tavimi kartu. Nuo žvaigždės lig žvaigždės milijonai dienų... Neapglėbsi ranka – tik pajusi širdy, Kad...

Nerodysiu aš niekam mūsų jūros, Uždengsiu gintarą delnais, Vienai Tau smėlyje rašysiu Laiškus baltų bangų purslais.   Nedaloma yra pajūrio saulė, Kai aš Tave apkabinu. Tave tik vesiu tan pasaulin Kur meilė vaikšto virš...

Rodyklė laiko nesustos Ir negrąžins prisiminimų. Tirpstu dabar Tavuos delnuos Pridengus laimę baltu šydu.   Tau lūpom švarką aš liečiu, O bučinys sparnuotas skrieja. Dedu Tau galvą ant pečių Ir laimės ašarom...

Meilė suteikia vilties Ir tiems, kas tikės – Ji laukti padės. Nėra jokios kliūties visatos erdvėj, Jei lemta abiems gyvent ir mylėt.   Be Tavęs nėra prasmės – Gyvent negaliu Be žodžių švelnių. Nereikia mums prisiekt,...

Aš Tavo meilėj išsimaudžiau, Aš įbridau į Tavo jausmą. Lietus į langą tyliai beldžias – Girdžiu maldaujantį jo balsą.   Ėmiau aš meilę trupinėliais, Akimirkom trumpom džiaugiausi. Tavęs ieškojau rudenėjant – Iš...

Vasaros žiedais kvepėjo Tavo lūpos, Bundanti aušra mus žiedlapiuose supo. Neišeik, aš lauksiu visada, Juk tikrai žinai – Tu man viena.   Saulės akyse blizgėjo Tavo žvilgsnis – Tu nepaprasta, tokia man visad liksi. Neišeik, su...

Kodėl, tave pamačius, širdis plaka, Nei prakalbėt, nei nusijuokti negaliu? Ateina meilė šitaip, žmonės sako. Dabar žinau, kad jau tikrai myliu.  

Kai meilės veidą paliečiau ranka, Atėjo ji tada iš neregėto sapno. Fantazijų gėlėj pražydusi staiga Liepsnojo lyg ugnis iš Tavo laiško. Man Tavo meilė suteikia jėgų, Svajonės begalinės vėlei išsipildo. Skraidau, tarytum vėjo...

Kryželį dovanojau Tau mylinčių dienai, Kad saugotų Viešpats nuo blogiausių darbų. Ir nuploviau Tau nuodėmės lašą kiekvieną Dievo šventintu vandeniu, meile akių. Būk laimingas ir mūsų laimę branginki – Dievas davė buvimą kartu...

Aš nieko neturiu. Aš viską Tau atidaviau – Dabar jau visas mano turtas – meilė Tau. Prie Tavo rūbų kartais lūpas aš priglausdavau, Į Tavo mylinčias akis gilius jausmus siunčiau. Aš nieko neturiu. Ir Tau nereikia nieko – Lai meilė...