Pagal raktažodį ‘meilės palinkėjimas

Tau pasimatymą skiriu aš debesy, Naktyje tylioje, po mėnulio skliautu, Kad galėčiau drauge savo ilgesį Žvaigždėmis išmatuoti su Tavimi kartu. Nuo žvaigždės lig žvaigždės milijonai dienų... Neapglėbsi ranka – tik pajusi širdy, Kad...

Į saują trapaus ledo mes pavirstam, Į saują išbarstytų pelenų, Kai meilė mus išduoda nematyta, Kai laimė nepalieka mums vilčių.   Ir lieka vien trumpi prisiminimai, Vien nuotrupos svajingos praeities... Tegu Tavęs netraukia...

Paduok man ranką kaip kadais, Kai žemė puošėsi žiedais. Lai dega mūsų širdyse Tikroji meilė ir šviesa. Lai ji apšviečia mūs namus, Kaip mirksnis lapkričio ramus. Visi darbai jau nudirbti, Aruoduos vaisiai sukrauti.  

Tylią naktį vidur lauko Žolėse mėnulis plauko, Vandenin subridę meldai Seka pasakas senas, Visos valtys krante snaudžia, Tamsus miškas žaliai gaudžia, Žvaigždės danguje nerimsta, Žvaigždės taškos ežere...   Ar...