Pagal raktažodį ‘meilės jausmas

Rodyklė laiko nesustos Ir negrąžins prisiminimų. Tirpstu dabar Tavuos delnuos Pridengus laimę baltu šydu.   Tau lūpom švarką aš liečiu, O bučinys sparnuotas skrieja. Dedu Tau galvą ant pečių Ir laimės ašarom...

Skrendu lyg žuvėdra sapnais prie Tavęs: Ji bangą sparnu – aš Tave ranka Paliesti norėčiau. Kol naktys bemiegės sapnuoti neleis – Tavęs pasiilgsiu – Tavęs vien ilgėsiuos.   Nėra man ramybės juodojoj nakty – Ošimas vien...

Kai sielą meilė paliečia dainoj – Aš pajuntu, kad Tau vienam širdy dainuoju. Išnykstame visatoj, lyg sapnai tamsoj Ir mes suklumpam angelui prie kojų.   Kaip noriu aš pajausti meilę širdimi, Svajonę žydrą nešti ilgesiu ant...

Kaip Paukščių take ieškome savojo takelio, kaip margaspalvėje vidurvasario pievoje ieškome gražiausio žiedo, taip žmonių minioje ieškome vienintelio, brangiausio veido. Suradę vienas kitą, Jūs šiandien esate laimingiausi žmonės pasaulyje....