Pagal raktažodį ‘meilės diena

Nerūpestingos jaunos dienos Margais drugeliais nuplasnojo... Prie naujo ir lemtingo slenksčio Šiandien, jaunieji, atsistojot.   Tvirtai už rankų susikibę, Į ateitį ryžtingai ženkit! Žvaigždynai švyti Jums po...

Kryželį dovanojau Tau mylinčių dienai, Kad saugotų Viešpats nuo blogiausių darbų. Ir nuploviau Tau nuodėmės lašą kiekvieną Dievo šventintu vandeniu, meile akių. Būk laimingas ir mūsų laimę branginki – Dievas davė buvimą kartu...