Pagal raktažodį ‘meilė

Myliu pareigingus, dėmesingus, mylinčius, atsakingus ir patikimus vyrus... Ir bendrai - myliu fantastiką

Karnavalas žvaigždėtas visatoj – būk šalia... Stebuklinga Naujųjų naktis! – būk šalia... Meilę atveža Grįžulo ratais, - dėl Tavęs... Ir triumfuoja manoji širdis – dėl Tavęs... Karnavalas, žvaigždėtoj visatoj! – laimė...

Nerodysiu aš niekam mūsų jūros, Uždengsiu gintarą delnais, Vienai Tau smėlyje rašysiu Laiškus baltų bangų purslais.   Nedaloma yra pajūrio saulė, Kai aš Tave apkabinu. Tave tik vesiu tan pasaulin Kur meilė vaikšto virš...

Mūsų širdys pavirto į vientisą erdvę: Nebeliko dviejų – mes viena visuma. Ir iš metų takelių, kur lyg lapai pageltę Mūs abiejų draugai, lai susirenka čia.   Kviečiam Jus prie altoriaus, mieli artimieji, Prašom Jus palydėt...

Kai susitinka danguje Svajonės meilės žvaigždėje – Aš surandu sapnuos Tave   Ten mintys mylinčių žmonių Sukurs daug miestų tarp sapnų – Ir mes gyvensim ten abu.  

Kasdieną noriu Tavo supratimo, Tavo paguodžiančių akių Ir Tavo žvilgsnio, kur ramina – Tik tokia meile aš tikiu.   Aš tik norėčiau prisiglausti Ir stipriai stipriai apkabint, Į Tavo širdį įsirausti Ir ant krūtinės Tau...

Niekam netikėk, jeigu Tau sakys, kad sunku mylėt. Net, kai nėr vilties, laukti nenustok ir šventai tikėk. Tu turi žinot, kad nėra kliūties  būti mums abiems. Tiktai tas sulauks mylimo žmogaus, kas tikrai mylės.  

Saugok mane, kai užmigs angelai. Laimink mane – nieks kaltės neatleis. Tik su Tavim laimę radau. Meilės sparnais mano laimę apgaubk.  

Myliu Tave ir kantriai laukiu, Nors nėra laiko laukt daugiau, Nors būsiu pieva, nors palaukė, Nors duona Tavo kasdieninė, Paukščiuko šauksmas Tave šaukiant, Širdies plakimas paryčiais Ar švelnios mintys vakarais... Man nėra laiko...

Baltą mėnesieną aš menu dažnai, Kai svajonę savo Tu man pasakei... Mes į paukščių taką nunešėm sapnus Ir danguj sutikom meilę mūs dviejų...   Štai ant balto tilto stovi du vaikai Iš svajonių miesto mudviejų veidais. Net...

Tu manęs lig mirties nepaliki, Tu manęs niekada nepamiški, Tu manojoj širdyje gyvenki, Mano ilgesiui galvą nulenki.   Mano meilei Tu meile prisieki. Mano meilės neleisk niekam liesti. Ir tik mano laukimą branginki – Likimus tu...

Kai sielą meilė paliečia dainoj – Aš pajuntu, kad Tau vienam širdy dainuoju. Išnykstame visatoj, lyg sapnai tamsoj Ir mes suklumpam angelui prie kojų.   Kaip noriu aš pajausti meilę širdimi, Svajonę žydrą nešti ilgesiu ant...

Su Tavimi aš draugauti norėjau, Norėjau mylėti... Ir panorau pabūti maža paslaptim, Tavo stalčiuje Laišku atsargiai gulėti... Blėstant raidėms Pavirsti brangia netektim...  

Neišmatuoti ilgesio minutėm, Neišdainuoti meilės dainomis. Su Tavimi norėčiau amžiais būti Tamsiausiom naktimis, šviesiausiom dienomis.   Už šimto mylių jaučiu Tavo širdį, Toli dūžius Tavo širdies girdžiu. Kažin, ar...

Lietaus mergaite, iš lašų padangės – Esi man vizija balta. Tave paimsiu švelniai už parankės – Po skėčiu būsim dviese lietuje.   Rudens mergaite, būk dangaus sekunde, Būki akimirka trumpa – Lašu nukritusi mane sugundyk...