Pagal raktažodį ‘mamos rankų švelnumas

Baltus žiedus pakandus šalna – Tai, motule, pavasario rytas. Galvą Tavo jau puošia rasa Žiedlapiais obelų Tau nukritus.   Gėlės margos spalvingam glėby – Tai, motule, maža mano puokštė. Neša Tau ją paklydęs kely...