Pagal raktažodį ‘mamos meilė

Kai aušra kelia rytmečio giesmei paukštelį, Mamos rankos jau pina saulėtas kasas. Spinduliais tarsi saulė ji nušviečia kelią Ir užaugusių širdis vis glosto ranka.   Tarsi žemė motulės glėbys mūs sūpuoja. Baltus plaukus jos...

Brangi Motule, Mes apgaubti Tavos širdies ramybe, Gerumą Tavo semiam mintimis. Tarsi laivai dosnumo vandenyne Mes plaukiam Tavąja viltimi.   Lai neišsenka niekad Tavo meilė, Tyrumo jausmas lieka tarp žmonių. Tu žemiškas klaidas...

Sėski, mama, ant mano lovelės Ir dainuoki lopšinę pernakt. Tau padėjus ant kelių galvelę, Sapnuose aš ištirpsiu iškart.   Glostyk, Mama, man mažą rankelę, Seki pasaką iki nakties. Lai užmerktos Tau mano akelės Laimės tiltą...

Kada Tavęs nėra – Aš žemę motina šaukiu Ir lopšį lyginu su paukščio skrydžiu. Tartum mintis tyra Vedi Tu angelo taku Ir meile amžina visur palydi.   Kada Tavęs nėra – Aš jūrą motina šaukiu Ir dainą lyginu bangų...

Kaip noriu aš pajusti meilę širdimi, Svajonę žydrą nešti angelui ant rankų Ir tyrą sielą nusiplauti lietumi Palietus savo tėviškę per dangų.   Leisk man, Motule, savo žemę taip mylėt, Kaip Tu vaikystėje kadais mane...

Tu lyg Angelas ranką virš mūsų ištiesus Į sapnų šiltą glėbį glaudi gerumu. Tave, Mama, per amžius karštai mes mylėsim, Tavo atvaizdą lyja lietus ant langų.   Lyg mažiems Tu mums duonos, kas kartą atrieki – Mes žiūrėsim į...

Supki, Mama, man iki ryto, Šildyk rankų savųjų glėbiu. Nemylėsiu labiau nieko kito – Vien dėl Tavo bemiegių naktų.   Būki, mama, man Angelas Sargas, Nuo menkiausių sunkumų globok Ir laimingas lai vaikiškas sapnas Tavo...

Veržlios, šaltos bangos Laižė kranto smėlį, Jūra dovanojo Žemei gintarėlį. Saulės kruopelytė Tarp pilkų smiltelių Švietė ir žibėjo Lyg maža ugnelė. Taip ir tu, mamyte, Sėji žemėj viltį, O tavoji meilė Lyg saulutė...