Pagal raktažodį ‘Mamos dienos sveikinimai

Tavo žvilgsnio spindulio, Tavo žodžio versmės, Tavo vardo vienintelio, Mama, amžiams reikės…

Močiute, man sunku, tad lauki – Sugrįšiu Tavo meilės pasiimt. Tu man sakei: „Vaikystę šauksi, Bet ji beržinėj staktoj pasiliks.“   Kokia teisi buvai, močiute, Paglostyk mano galvą, kai verkiu. Plaukai žili tarsi...

Kai aušra kelia rytmečio giesmei paukštelį, Mamos rankos jau pina saulėtas kasas. Spinduliais tarsi saulė ji nušviečia kelią Ir užaugusių širdis vis glosto ranka.   Tarsi žemė motulės glėbys mūs sūpuoja. Baltus plaukus jos...

Brangi Motule, Mes apgaubti Tavos širdies ramybe, Gerumą Tavo semiam mintimis. Tarsi laivai dosnumo vandenyne Mes plaukiam Tavąja viltimi.   Lai neišsenka niekad Tavo meilė, Tyrumo jausmas lieka tarp žmonių. Tu žemiškas klaidas...

Sėski, mama, ant mano lovelės Ir dainuoki lopšinę pernakt. Tau padėjus ant kelių galvelę, Sapnuose aš ištirpsiu iškart.   Glostyk, Mama, man mažą rankelę, Seki pasaką iki nakties. Lai užmerktos Tau mano akelės Laimės tiltą...

Kada Tavęs nėra – Aš žemę motina šaukiu Ir lopšį lyginu su paukščio skrydžiu. Tartum mintis tyra Vedi Tu angelo taku Ir meile amžina visur palydi.   Kada Tavęs nėra – Aš jūrą motina šaukiu Ir dainą lyginu bangų...

Kaip noriu aš pajusti meilę širdimi, Svajonę žydrą nešti angelui ant rankų Ir tyrą sielą nusiplauti lietumi Palietus savo tėviškę per dangų.   Leisk man, Motule, savo žemę taip mylėt, Kaip Tu vaikystėje kadais mane...

Kai šypsos mamos akys, prisimenu vaikystę – Mamos gerasis žvilgsnis vis užburia mane. Imu į savo ranką albumą aš mažytį, Kur mamos mielas žvilgsnis vis žiūri į mane.   Aš, Mama, Tavo žvilgsnį matau dangaus mėlynėj...

Miela Motinėle, Leisk kaltę nusiplaut prie Tavo kojų Ir nusilenkti leisk malda žemai. Juk Tu vaikams esi tikra šventovė, - Kur gėlės auga, saugo angelai.   Apgaubki mūs maldas tauria galybe, Suteiki valios mums sava širdim. Lai...

Tu lyg Angelas ranką virš mūsų ištiesus Į sapnų šiltą glėbį glaudi gerumu. Tave, Mama, per amžius karštai mes mylėsim, Tavo atvaizdą lyja lietus ant langų.   Lyg mažiems Tu mums duonos, kas kartą atrieki – Mes žiūrėsim į...

Mama, Mama! Krykštauja vaikai. Rytą kelia saulės spinduliai. Mažos rankos tiesiasi aukštyn – Mama, Mama! Kur gi Tu esi?   Mama, Mama! Plaukus sušukuok, Mažą riekę duonos man paduok. Savo širdį neški ant delnų – Aš...

Baltus žiedus pakandus šalna – Tai, motule, pavasario rytas. Galvą Tavo jau puošia rasa Žiedlapiais obelų Tau nukritus.   Gėlės margos spalvingam glėby – Tai, motule, maža mano puokštė. Neša Tau ją paklydęs kely...

Tarytum didis medis siekia aušrą šakomis – Žmogus – svajonėmis gyvena danguje. Mums dovanoja Dievas laimę būti žmonėms Ir užauginti žmoniškumą vaikuose.   Gyvenimo tikslai verti aukščiausių siekių! Tad nenurimki,...

Mielas Tėti, mama, Jūsų aš paguoda. Kaip myliu, Jūs žinot: taip, kaip Jūs mane. Amžinosios meilės niekas man neduoda – Tik tėvelių meilė – meilė amžina.   Būkite laimingi, tarsi dangaus paukščiai, Juk sukūrėt lizdą...

Į orchidėjų žiedlapius Tau meilės dainą suvyniosiu. Žvaigždynus perpinsiu aš Tavo ilgesio takus. Šiauriniam vėjui šaltą skersgatvį kaskart pečiais užstosiu – Nematomu šešėliu Tau bučiuos rankas sūnus.   Kitiems negirdima...