Pagal raktažodį ‘linkėti laimės

Jaunystės sodas žydi Tavo širdyje, O vėjas nenurimstantis mintis Tau drasko Todėl, kad dar ilgai gyvena žmoguje Padūkėlis, padauža, kur vaikystėj laksto... Mes džiaugiamės už polėkį Tavos širdies! Lai Tavo šypsena ir mus kasdien...

Mes linkime ilgų dienų, puikios sveikatos, Pabūti vis dažniau kartu, Pašaukt jaunystę skubant metams, Pašaukt užaugusius vaikus. Mes norim palinkėti Jums žvaigždėtų metų Ir tyro nuostabaus dangaus, Kad siela eitų laimės laiptais, - Juk...

Sustabdykite, laikrodžiai, laiką Tik akimirką dar gyvenu. Man jaunystės pašėlusiai gaila – Sapnuose ją kas naktį regiu. Sustabdykite, laikrodžiai, laiką, Kad šampano suspėčiau išgert, Kad ant rankų pakelčiau aš vaiką Ir suspėčiau...

Būk tarsi laimės žiedas prasiskleidęs: Laiminga būk ir šypsena žavėk! Gyvenimas nustebs Tavy pamatęs veidą Vien sąžinės ir žmogiškos vilties. Tau nešame gyvenimišką gėlę: Mūs pritarimą Tavo darbuose. Nesigailėsim ankstų rytą...

Patikėk, jungia mintys mūs sielas – Tos nematomos gijos lyg upė viena. Niekad, broli, nebūsi Tu vienas – Sesers meilė tyra, amžina.   Leisk linkėti, kad niekad nebūtų Net mažiausios klaidos,  netiesos, negarbės! Kad...

Apkabinus pavasario vėją Tu bėgi, Tarsi laimė ant rankų nešiotų Tave... Savo žvilgsnį beribį svajonėj palieki, Tarsi laimė spindėtų šviesa Tavyje.