Pagal raktažodį ‘linkėjimai jaunavedžiams

Kaip Paukščių take ieškome savojo takelio, kaip margaspalvėje vidurvasario pievoje ieškome gražiausio žiedo, taip žmonių minioje ieškome vienintelio, brangiausio veido. Suradę vienas kitą, Jūs šiandien esate laimingiausi žmonės pasaulyje....

Per gyvenimą ženkite dviese, Ranka rankon keliaukit kartu. Visą amžių viens kitą mylėkit Po žvaigždės skliautu.