Pagal raktažodį ‘laimės paukštė

Šiandien Tu atėjai į šį pasaulį... Ir nors gyvenimo kelias nebuvo vien rožėmis klotas, nors jame nestigo pilkų kasdienių rūpesčių, ašarų ir nusivylimo, tu visada mokėjai nepalūžti, nesustodavai ištikus nesėkmei, visada ...

Leisk Tau palinkėti Niekad nepavargti. Te ilgai dar plaka Nerami širdis. Tegul laimės paukštė, Šiuos namus suradus, Čia, prie Tavo lango, Lizdą susivys...