Pagal raktažodį ‘Keliu Naujųjų taurę už draugystę

Mūsų svajonės, tikėk, išsipildys, Tikėk, išsipildys Naujųjų nakty. Paduok man ranką, mylimas drauge, Juk Tu manim tikrai tiki. Apsikabinę – mes laimėj verksime. Žinau, kad nieko neturime brangiau. Už mūsų siekius taurę kelkime –...