Pagal raktažodį ‘karnavalas

Karnavalinė meilės naktis, Šokiai kaukių – veidų paslėptų. Tirpsta nemigoj sapno pilis... Tarp vaiduoklių – žmonių – aš ir Tu. Mes abu pasimetę minioj Vėl ieškom viens kito akių... Šurmuly kaukių baliaus liks tuoj – Tik...

Paslaptingoji burtų galia – Aš Naujuosiuse Tave atradau. Porcelianas lai virs į šukes – Laimė tai, kad Tave sutikau. Dūžio garsą tik Tu išgirdai – Krito kaukė iš rankų Tavų... Tu kažką dėl manęs palikai – Karnavalas –...

Karnavalas žvaigždėtas visatoj – būk šalia... Stebuklinga Naujųjų naktis! – būk šalia... Meilę atveža Grįžulo ratais, - dėl Tavęs... Ir triumfuoja manoji širdis – dėl Tavęs... Karnavalas, žvaigždėtoj visatoj! – laimė...