Pagal raktažodį ‘Kalėdų šventė

Kai vilčių laivelį Vėl pūga blaškys, Kai už lango rūstaus Vien juoda naktis, Laukim susikaupę Užtekant Žvaigždės - Jos šviesa padės mums Tamsą nugalėt, Spindulys auksinis Širdis glamonės Ir keliu į laimę Žengti palydės

Įsižiebs tuoj Kalėdų žvakutė Lyg žvaigždės tolimos atspindys, Prie ugnelės širdelė suklupus Vėl į ateitį skris mintimis Ir regės, kaip pavasaris kelsis, Ragins busti, gyventi, mylėt. Taip grandinėm sukaustytas šalčio Vyšnių sodas...

Susikaupkim Kalėdų rimty, Snaigių skambesį tylų išgirskim, Kai sužibus žvaigždelė nakty Skleis ramybę, palaimą ir viltį...

Švelniai krintančių snaigių daina Lai širdy tvirtą viltį pasėja, Kad išauš daug laimingų dienų. Ar girdi jų žingsnius?? Jos artėja

Tuoj pražydės Nauja šviesi diena - Vičių sūpuoklėse jau Trapios snaigės supas... Kalėdos jau, Naujųjų greit pradžia... Lai bus laimingi jie, Tau kužda mano lūpos

Gruodis – šeimos švenčių ir laimės metas. Liūdesys ir nerimas tegul lieka už durų, o džiaugsmą ir tikėjimą pasiimkite su savimi.