Pagal raktažodį ‘Kalėdų senelis

Suspindo ant eglės žvakutės, Eglutė žaliu rūbeliu, Lyg angelas stovi vaikutis Ir juokias balsu-varpeliu. Ateis tuoj baltutis senelis, Išbris iš dydžiulės pusnies, Sušilt prie Kalėdų ugnelės, Sušilt prie Kalėdų ugnies. Žvaigždelės...

Užmirškite skriaudas, - Šią naktį laime snigs. Baltai vėl pražydės Sausa šaka obels. Prie būsimų kelių Likimas pasitiks Šviesiąją ateitim į Širdį Pasibels.

Išmokim atleisti, išmokim pamilti, Ant angelo sparno į dangų pakilti. Uždekim širdyse Kalėdų žvakelę, Tegul ji apšviečia kiekvieną kertelę... Su šventom Kalėdom!

Kai baltas angelas Tau ranką tiesia, Imi tikėt, kad greit aušra nušvis... Ir gruodžio ilgesys ne amžinas - atėjo Kalėdų džiaugsmas ir nauja viltis. Su šventom Kalėdom!

Kai girtas zuikelis ridena baranką ir senis ateina su šnapso bačka, kai baltas arklys palei langą vaidenas - žinok, kad Kalėdos jau lanko tave!!! Linksmų švenčių.

Kalėdų naktelę tylią pažvelki į žvaigždes... pramerki akeles... ir užsimiršk bent vienai stebuklų kupinai dienelei... Lai šią dienelę tau išsipildo visos gražiausios ir slapčiausios svajonės... SU KALĖDOM!!!

Norėjau pagauti snieguolę ir paklausti ar matė Tave, bet nespėjau ištart Tavo vardo, kaip ji tyliai ištirpo delne.

Labas,čia Kalėdų Senelis. Ar gera buvai? Ar neišdykavai, nesikeikei, nepaleistuvavai?.. Tai pradėk, nes aš tau kiekvienais metais dovanų nežadu nešiot.. :)

Iš anksto pakviesim Kalėdų senelį, Kad jis su maišu Nepraeitų pro šalį.

Kai suskambės kalėdiniai varpai Ir pasakose pasipuoš eglutės, Lai užsimirš kasdieniniai vargai Ir kils dar noras žemėje pabūti. Tegul ištirps žvakučių liepsnose Širdžių ledai ir šaltas ledo gruodas, Ir lai sušvis vėl mūsų...

Šv. Kalėdų nuostabi naktis Tegul išsklaido nerimą ir baimę, Tegul užgimsta vėl nauja viltis, Kuri tikėjimą gyvenimu grąžina. Tegul sugriūva ir prasmenga viskas, kas žmogiškumo šviesą tik užstoja, Tegul Naujųjų Metų sniegas Visas...

Šventų Kalėdų džiaugsmas Apglėbia šiluma. Jau artinasi šventė, Palaimą nešdama. Ir suvirpės vėl širdys Nuo spindinčių kerų. Linksmų šventų Kalėdų Ir metų Jums gerų!

Jau žvakutės dega, Eglė papuošta. Su šventom Kalėdom Sveikinu tave.

Gumšuoja miškas. Kur ne kur trobelė Atakusi nykiai švytinčiais langais. Šerkšnoj liepsnoja deimantų ugnelės, Tarytum plazdančios ant stalo žvakės Ar lyg vaikų maldoj nušvitę akys, Sustojusių Kūčių džiaugsmingai įžangai.

Svajonių ir vilčių naktis. Naktis lyg pasaka žvaigždėta, Kalėdos nejučia ateis, tarsi stebuklas pažadėtas. Linksmų Šv. Kalėdų ir laimingų Naujųjų metų!