Pagal raktažodį ‘kalėdoms eilėraščiai

Skarutė eglota Žalutė egla Gaurutė meškuota Ją šila lanke Jos kamną lieknieną Genena stuksiai Dienų Naujų Metą Ją mokš puošiniai