Pagal raktažodį ‘Kalėdinis sveikinimas

Uždekime širdy po šventinę žvakutę, pasidalindami šviesa ir ugnimi. Tikiu kad Šv. Kalėdų rytas primins mums, kokie mes esame laimingi, kad turime vieni kitus.

Jei namiškiai su mūs dovanom pakeliui nepaklydo, Jeigu draugo žodžiai geri pro ausis nepraslydo, Jei laiku parėjai, pasitinka namai Ir ateina kaimynas su dideliu buteliu vyno, Tai žinai mes Kalėdas sutikom gerai.

Kalėdos – Už lango dainuoja pūga. Kalėdos – Tai žemės stebuklų diena! Kalėdos – Tai snaigės mano delne... Tau ši proga Pavirsti Tau bučiniu saujoj. Man ši proga Priglaust Tave, Paverst mūs dienas tikra laime.

Tamsią naktį baltos snaigės – Tai Kalėdos jau už lango! Tu mane sniege apglėbęs – Lyg tai būt Kalėdų tango. Visos viltys išsipildys, Jei Kalėdos taip mums lems. Laukiu šventos žemės šventės, Laukiu, kaip Tavęs.