Pagal raktažodį ‘kalėdiniai vaikiški

Trumpėjo, vis trumpėjo dienos. Ir buvo ilgos, ilgos naktys. Vilkai tik staugė mėnesienoj, Drebėjo stirna baltakaktė. Advento metas ir laukimas... Kada? Kada diena ilgės? O pūgos staugia, šaltis spaudžia... Ir nė vienos danguj žvaigždės. ...

Kad prisnigo net baisu, Sniego šuniui lig ausų. Aš brendu ligi pat kelių, Nematyti net takelio. Čiupkim greitai kastuvėlius Man broliukas sako, Neateis Kalėdų Senis, Nes neras jis tako.