Pagal raktažodį ‘jubiliejaus sveikinimai

Jau atsisukt atgal negalim – Lietus ir vėjas neš pirmyn. Prajuokins lyg vaikus klaidelė Neleidus nieko ištaisyt. Greičiau už lietų bėga metai – Jau nebėra kada suklyst. Lai trauks žvaigždėti idealai, Kurie neleis daugiau suklyst.

Ši diena – it pusiaukelė, lyg dosnių saulės spindulių nutviekstas vidurvasaris. Jau galima stabtelėti, atsigręžti į nueitą kelią, pasidžiaugti nuveiktais darbais. Nebodamas sunkumų ir nuovargio, Jūs kantriai ėjote gyvenimo...