Pagal raktažodį ‘jausmai

Angelai tai vadina dieviška palaima, velniai- pragaro kančia, žmonės - meile.

Niekam netikėk, jeigu Tau sakys, kad sunku mylėt. Net, kai nėr vilties, laukti nenustok ir šventai tikėk. Tu turi žinot, kad nėra kliūties  būti mums abiems. Tiktai tas sulauks mylimo žmogaus, kas tikrai mylės.  

Sudegsiu saulės spinduliuos, kada ji nusileis ant žemės. Pavirsiu sauja, neišbarstytų vėjo, laužo pelenų. Nuskriesiu pavėjui, nes Tavo meilėje esu dulkelė – Išdžiūsiu druskele, kad Tau neliktų ašarų sūrių.   Nuneš lai su...

Aš nieko neturiu. Aš viską Tau atidaviau – Dabar jau visas mano turtas – meilė Tau. Prie Tavo rūbų kartais lūpas aš priglausdavau, Į Tavo mylinčias akis gilius jausmus siunčiau. Aš nieko neturiu. Ir Tau nereikia nieko – Lai meilė...