Pagal raktažodį ‘jaunystė

Bėga metai pašėlusiais žingsniais – Vos suspėji su jais kartu eit, O akimirkos laikrodžio tiksi Ir taip viskas čia vyksta per greit. Rodos, vakar buvai labai jaunas – Nesuspėjo praeiti diena. Tegu metai skubėti jau liaunas – Nebespėja...

Jaunystė – tai džiaugsmas Ir šėlsmas širdies. Tau linkim, mieloji (-asis), Šviesios ateities. Lai virsta tikrove Gražiausi sapnai, Tegul Tave neša Svajonių sparnai.

Prabėgs daug metų nejučia, Praslinks graži jaunystė Atmink mane nors vakare. Ir mudviejų draugystę