Pagal raktažodį ‘ilgesys

Tikėkime laime, ir jinai ateis, Į tavo langą tyliai pasibels. O sielvarto širdin neįsileisk- Lai brenda jis tolyn plačiais keliais

Skrendu lyg žuvėdra sapnais prie Tavęs: Ji bangą sparnu – aš Tave ranka Paliesti norėčiau. Kol naktys bemiegės sapnuoti neleis – Tavęs pasiilgsiu – Tavęs vien ilgėsiuos.   Nėra man ramybės juodojoj nakty – Ošimas vien...

Kai suklydau – ne kartą lydėjai žvilgsniu Rūpestingasis Tėve, kaip Tavęs man trūksta: Tavo rankų raukšlėtų ir gylio akių, Praeities turtingos, Tavo šilto būsto.  

Būk širdimi godus bežadei žemės ryto tylai, Gyvenk debesimis, kalnais pavirtusiais, tamsėjančiam danguj. Rasos lašais surinksiu pilną saują žodžių „myliu“, Gėrėsiuos jais per dieną – ir ant Tavęs lietum išpilsiu juos...