Pagal raktažodį ‘įkvepiantis tostas

Piršlys vaikinui labai gyrė merginą. - Bet aš girdėjau, kad ši mergina mikčioja, – pasakė jaunikaitis. - Vadinasi, ji be reikalo neaušins burnos! - paneigė piršlys. - Aš ją mačiau. Mergina – žvaira… - Tai ir gerai… Vyrai nevarstys...

Turtingas verslininkas nusprendė vesti ir kreipėsi į pažinčių tarnybą prašydamas jam surasti turtingą našlę. - Be abejo, pageidaujate, kad ji būtų ir graži? -pasiteiravo tarnautojas. - Aišku! Tokia, į kurią būtų malonu ir pačiam...

Sūnus ketina vesti. -Justai, kada gi pagaliau vesi? - Kai surimtėsiu. - 0 kada surimtėsi? - Kai tik vesiu. Mielai vesčiau tą merginą, kuri turi tris seseris. - Kodėl? - Tuomet tektų tik ketvirtadalis uošvės. - Sūneli, nevesk gražuolės! –...

- Daug merginų taip ir lieka senmergėmis. Kodėl taip atsitinka? - Jos ieško idealaus vyro. - 0 koks jų idealas? - Vyrai, kurie sutiktų jas vesti. - Pasakyk, o kodėl visos pasakos baigiasi vestuvėmis? - Todėl, kad po vestuvių baigiasi visos...

Kartą duktė ėmė ir pasiskundė savo motinai: - Mamyte, aš su Juliuku draugauju jau treti metai, bet jis pradėjo su manimi negražiai elgtis. Kaip jam reikėtų atkeršyti? Motina pataria: - Ištekėk už jo! - Mamyte, aš už jo netekėsiu. Jis...

Vienas viengungis jautėsi labai vienišas. Norėdamas patirti bent kiek meilės jis sykį ėjo ieškoti laisvo elgesio merginos. Jau netoli nuo naktinio klubo kažkas smarkiai trinktelėjo ir tiesiai jam po kojomis ant šaligatvio ištiško dubenėlis su...

Pajauniams ir uošvei girdint, jaunikis kategoriškai pareiškė: - Reikalauju, kad tiksliai būtų paskirta sutuoktuvių valanda. Noriu, kad gerai pavaišintumėte mano visus draugus. -Jaunikiui išėjus iš kambario, nepatenkinta būsimoji uošvė...

Prieš kelioliką metų atšoktos vestuvės sukėlė gyvas diskusijas Temidės šventovės užkulisiuose. Keturiasdešimt septynerių metų plėšikas Ričardas Simsonas teisme, pasinaudodamas pertraukėle, sugebėjo įrodyti pagrindinei kaltinimo...

Paupys. šiltas vasaros vakaras. Ant kranto sėdi jis ir ji. Aplinkui nė gyvos dvasios. Krūmuose lakštingalos suokia… - Meilute, duok! ? paprašė jis. - Negaliu! – griežtai atšovė ji. - Na, tik vieną! - Neduosiu. - Pupuliuk, tik vieną, na,...

Vaikinas su mergina eina į civilinės metrikacijos biurą tuoktis. Staiga mergina sulėtina žingsnį ir, šiek tiek sumišusi, sako: - Brangusis, aš noriu tau prisipažinti: aš turėjau mylimąjį. - Brangioji, man… - Nepertrauk! štai to vaikino...

Užuominos. - Ar tu mane myli? – glaustydamasi ir meilikaudama klausia ji. - žinoma, myliu, – švelniai atsako jis. - 0 kodėl manęs nevedi? - Kas čia per tavo įpročiai – visada keisti pokalbio tema. Brangioji, aš tave vesčiau pagal principą...

Ak,kaip malonu tave matyti! Nesimatėme nuo pat tavo vestuvių! – čiauškėjo draugė. – Na, kaip sekasi ištekėjusiai? - Verčiau neklausk. Viskas taip brangu, o vyras mažai uždirba. - Kaip tai? Juk tu gyreisi, kad jis labai turtingas. - Nieko...

Ateina žydas pirklys pas žydą milijonierių ir sako: - Klausyk, Dovydo sūnau, ar nori fainą gešeftą padaryti? - 0 koks tas gešeftas? – susidomi milijonierius. - Ar nori per pusvalandį uždirbti penkis milijonus dolerių? - Nu, noriu… 0 ką...

Kad Jūsų kelias būtų rožėmis klotas ir kad tos rožės turėtų kuo mažiau spyglių!