Pagal raktažodį ‘gyventi dviese

Per gyvenimą ženkite dviese, Ranka rankon keliaukit kartu. Visą amžių viens kitą mylėkit Po žvaigždės skliautu.