Pagal raktažodį ‘gyvenimo kelias

Padalintas likimas per pusę... Broli mano, aš mylinti Tavo sesuo. Mes, lyg medžiai truputį įlūžę... Tavo skausmas – tai mano akmuo.   Padalintas gyvenimo kelias: Kraujas vienas, bet gyslomis teka dviejų. Tavo žaizdą many visad...

Gyvenimas – sakmė. Imk iš jo viską, ką jis duoda. Imk, kad ir trumpam – juk amžino nieko nėra

Gyvenimo kryžkelė keičias, kartojas Nežinom, koks kelias į laimę nuves. Maži mes paklysti ieškojimuos, Kokie dideli, kai atrandam save.

Pabūk viskuo: Ir saule ir lietum. Rieškučiom semti medų pamėgink! Dar paragauk svaigių pavasario kvapų, Ir šalto sniego kvapą prisimink.

Gyvenime niekas negrįžta, bet daug kas pasikartoja. Te Naujųjų metų proga gražiausios Tavo gyvenimo minutės pasikartos dar daug daug kartų...

Aš linkiu išeit į gyvenimą gražų Nors vėtros kauks, bandys palaužt Bet eik prie savo tikslo drąsiai, Kad kryžkelėj netektų kelio klaust.

Mes visą praeitį paliksim Gyvenimas sava vaga toliau banguos. Plačiam vieškely dar daug veidų sutiksi Atmink, kad buvome pažįstami ir mes.