Pagal raktažodį ‘gyvenimas

Prieš daug metų vieną dieną, lygiai tokią kaip ir ši, Atvedei mane į žemę, skausmą kęsdama nakty. Man padovanojai saulę, skęsdama nakty. Man padovanojai saulę, žiedus, orą ir paukščius, Švelniai niūniavai lopšinę, išbučiavus...

Nekeisk laimės į pinigų grožį Į skambesį sudužusios taurės Nors sako, kad šukės laimę neša Skeveldra būti niekas nenorės.

Prisiminkime gėles, Prisiminkime švelnų žodį Paminkit kovos tylą, Tegul švelnumas, džiaugsmas Meilė, grožis Kaip saulė žemėje Amžinai gyvens.

Lyg mergaitė maža, basakojė prie gyvenimo jūros krantų Per dienas lyg bangas šokinėji, nebijodama vėjų piktų. Sidabru metai dažo tau plaukus, o tu šok per dienas išdidžiai, Tenetrukdo purslai jūros sūrūs švęst gyvenimo puotą,...