Pagal raktažodį ‘Gimtadienio sveikinimai

Ko tau palinkėti? Meilės, gal sveikatos, laimės, kaip pasaulis, didelės..? Džiaugsmo, gal sėkmės? Gal šimto metų? O gal visko po truputi iš eilės..?

Žmonės sako, kad yra laimė tad būk laimingas! Žmonės sako, kad yra sėkmė tegul ji lydi Tave! Žmonės sako, kad yra meilė tad surask ją! Visus gyvenimo sunkumus, tu tyliai, drąsiai nugalėk, skink skaistų gyvenimo žiedą ir niekad, niekad...

Tegul gimtadienio dovanos primins draugų šypsenas, Gėlės - gražiausias akimirkas, o bučiniai - tai, kas pakutens širdelę !

Žiedų žiedai! Gimimo dienos! Prasmė laukimo apskritus metus. Atvertos durys širdyje kiekvieno, Bet ne visus įleidžiame – tiktai vertus!.. O atlapoję sielą pajaunėjam, Tą dieną rūpesčiai – lengva našta. Taures už mylinčius, už tuos,...

Meilės tau gardžios kaip šokoladas, Sėkmės lipnios kaip marmeladas. Karjeros iki debesų, Sveikatos, laimės, pinigų. Su likimu kontrakto gero, Su angelais gerų kontaktų. Gerų draugų daugiau nei pirštų, Kad mylimieji nepamirštų. Svajonių...

Teišaušta tau laimingas ir giedras Gimtadienio rytas, Atnešantis daug laimės gyvenime. Te išsiildo visi Tavo troškimai. Su gimtadieniu sveikina !

Mes linkime ilgų dienų, puikios sveikatos, Pabūti vis dažniau kartu, Pašaukt jaunystę skubant metams, Pašaukt užaugusius vaikus. Mes norim palinkėti Jums žvaigždėtų metų Ir tyro nuostabaus dangaus, Kad siela eitų laimės laiptais, - Juk...

Zodiako ženklai – likimo ženklai – Nematomas laikrodis laiko erdvėj. Sekundė trumpa – gimimo diena Ir nulėmė laikrodis lemtį Tau šią. Zodiako ženklai – likimo ženklai – Nematomas tiltas mūs laiko tėkmėj.

Skrajūnai – mes jaunystėje Trapių vilčių plačioj erdvėj. Viltim mes laikom savo klystkelius Ir norim metais lėkt, lėkt, lėkt. Neblėsta lai svajonės mūs – Gimtadienio lemties žvaigždėj. Tikri draugai širdim žvakes užpūs Ir metų...

Jau atsisukt atgal negalim – Lietus ir vėjas neš pirmyn. Prajuokins lyg vaikus klaidelė Neleidus nieko ištaisyt. Greičiau už lietų bėga metai – Jau nebėra kada suklyst. Lai trauks žvaigždėti idealai, Kurie neleis daugiau suklyst.

Nematomas laikrodis suka mūs laiką – Tai valandos, dienos, mėnesiai, metai. Kas dvylika mėnesių metai vis baigias Ir sukasi amžino laiko verpetai. Sekundės, akimirkos nulemia viską. Keliauja per žemę likimo banga. Gyvenimo laikrodis...

Parūkyk... ir meski nuorūką pro langą, Vyriškai ištieski ąžuolo pečius. Perone štai jau bičiuliai laukia – Kviečia į gimtadienį Tave svečiu. Palinkės Tau daug geros sveikatos Ir aplaistys Tau krūtinę šampanu. Vėl skubėk važiuot,...

Tegu šimtmečiai lekia lyg vėjai, Lai jų aidas prabyla širdy: Štai gimtadienis Tavo atėjo – Metų gausmą pavargęs girdi? Tai tik laikrodis varpinėj skamba, Varpo aidas skaičiuoja metus – Tavo šventę gimtadienis skelbia, Kad pašauktų...

Mes ne tokie jauni, Kaip pirmąkart mylėjom. Ateina rudenys, Sugrįžta lapais vėjas. Girdžiu vien šlamesį Tavosios meilės žingsnių. Delnuos lyg paslaptį Tau bučinius paliksiu.

Gimtadieny sulaukusi Tavęs Džiaugsmu visa švytėjau... Ir Tavo žemiška žvaigžde Spinduliavau bebūdama šalia. Tu mano šypseną pagavęs Tartum ryto mėnuo Į delnus mano bučinį įdėjęs Priartinai mane erdvės laike.