Pagal raktažodį ‘gimtadienio sveikinimas

Šiandien Tavo gimimo diena, - metukų nedaug, bet jau išmokai ir išmanai daug įdomybių, Jau žinai, kada tėtis pavargęs ar mamai liūdna, moki paguosti ir pamyluoti, - Moki tarti kelis žodelius, bet parodyti gali beveik viską - ir ko nori, ir kad...

Greičiau už vėją bėga metai Ir skuba laiko traukinys. Mus paslaptingi suks verpetai Ir juoksis laikas juokdarys. Keista ši laiko karuselė, Kur viskas užburtam rate. Likimas turi burtų strėlę – Paliks ji mums raukšles veide.

Atminimuos tirpsta laikas Lyg paveikslas ateities. Laiko žingsniai neišnyksta – Jie gyventi mus pakvies. Mūsų metai – tai lyg skrydis Į visatą, į erdves: Neša džiaugsmą ir palydi Laimės paukštis ateities.

Parke siaučia pūga ir gimtadienis šėlsta Vėjas groja už lango svajingas dainas, Tuoj nubėgs per žvakes laimė ta, kur neblėsta, Ugnimi lėtas tango lies Tavąsias rankas. Mums į dangų vartus atidaro svajonės, Atidaro dvi strėlės seno laiko...

Jaunystės sodas žydi Tavo širdyje, O vėjas nenurimstantis mintis Tau drasko Todėl, kad dar ilgai gyvena žmoguje Padūkėlis, padauža, kur vaikystėj laksto... Mes džiaugiamės už polėkį Tavos širdies! Lai Tavo šypsena ir mus kasdien...

Gyveni dėl kitų ir aukojies – To gerumo... ir jūra, ir auksiniai kalnai. O viltis tarsi motina – apkabinki jai kojas. Už tikėjimo tiesą – skirs Tau laimę tikrai.

Noriu sugrąžint jaunystę – Tą baltą šokį debesų. Lyg rūkas mano mintys nyksta Balandžių skrydy sidabru. Paliekam laiką lyg pašėlę Po vieną – palaužtais sparnais. Baltam balandžių skrydžiui kėlę Svajonę – amžiais būt...

Būk tarsi laimės žiedas prasiskleidęs: Laiminga būk ir šypsena žavėk! Gyvenimas nustebs Tavy pamatęs veidą Vien sąžinės ir žmogiškos vilties. Tau nešame gyvenimišką gėlę: Mūs pritarimą Tavo darbuose. Nesigailėsim ankstų rytą...

Žvaigždės naktyje Tavų akių mėlynumu sužibo. Laukė čia Tavęs rausva aušra iš ryto. Avino žvaigždyne puokštę rožių angelai surišo... Visą ankstų rytą rožės Tau vis krito. Sveikinu Tave, jaunystės mano ir vienatvės drauge! Eikim...

Svaiginanti jaunystė Tavo mielam žvilgsny, Valdingas juokas ir išraiška paika... Sustokit, laikrodžiai, ir, Laike, tu sustoki! Lai amžiais lieka ši jaunystės šypsena Mes sveikinam Tave, gerasis mūsų drauge! Ir apkabinam savo meile ir...

Nėra žmogaus pasaulyje, Kuris savo gyvenimo kelyje nepatirtų nusivilimo kartėlio. Nėra žmogaus, nemačiusio skausmo ir sielvarto. O vis dėl to yra laimingų... Lai laimingi būna tie, Kurie savo širdyje sugeba užgniaužti skausmą, Nepalūžta...

Dar patikekit gražiu gyvenimu, Dar patikėkit šviesiom dienom. Nors jų daugybė nusruveno Kaip upės srautas tolumon. Dar reikia ištvermės ir ryžto, Dar reikia atrast kelių, Kurie į praeitį negrižtų, O vis ieškot šviesių dienų. Daug...

Dar ne kartą ateis tavo gimtadienis su šalčiais ir pūgomis, dovanos jis Tau ledo gėles ant lango. Nepyk, kad saulė jas nutirpdys, žinok, ji norėjo padovanoti spindulį. Švies jis Tau žiemą, vasarą. Tad tegul šildo Tavo krūtinę ir šis 21...

16-ika, ir Tu jauties tvirčiau Turi sparnus, kurių kiti nemato. 16-ika, ir Tau jau daug drąsiau, Gali svajot apie žvaigždėtą dangų. 16-ika, dabar Tavam delne Jaunystės vėjo vadžios, pažabok jį. 16-ika, ir Tu jau kelyje Į savo...

Lyg mergaitė maža, basakojė prie gyvenimo jūros krantų Per dienas lyg bangas šokinėji, nebijodama vėjų piktų. Sidabru metai dažo tau plaukus, o tu šok per dienas išdidžiai, Tenetrukdo purslai jūros sūrūs švęst gyvenimo puotą,...