Pagal raktažodį ‘gimtadienio palinkėjimas

Skrajūnai – mes jaunystėje Trapių vilčių plačioj erdvėj. Viltim mes laikom savo klystkelius Ir norim metais lėkt, lėkt, lėkt. Neblėsta lai svajonės mūs – Gimtadienio lemties žvaigždėj. Tikri draugai širdim žvakes užpūs Ir metų...

Noriu sugrąžint jaunystę – Tą baltą šokį debesų. Lyg rūkas mano mintys nyksta Balandžių skrydy sidabru. Paliekam laiką lyg pašėlę Po vieną – palaužtais sparnais. Baltam balandžių skrydžiui kėlę Svajonę – amžiais būt...

Bėga metai pašėlusiais žingsniais – Vos suspėji su jais kartu eit, O akimirkos laikrodžio tiksi Ir taip viskas čia vyksta per greit. Rodos, vakar buvai labai jaunas – Nesuspėjo praeiti diena. Tegu metai skubėti jau liaunas – Nebespėja...

Už tai,kad išliktume draugais ne tik dėl mūsų pačių. Už tai,kad supykę atsiprašytume patys. Už tai,kad visada sugebėtume suprasti,o nesupratę-paklausti patys. Už tai,jog kad ir kaip stipriai eitume savais keliais,bet draugų nepaliktume...

Savo likimą tarsi vandenį ar vyną geriam: Kartais būna saldus, o kartais – nenuryt... Ir pildydami soties indą reiškiam savo valią – Kas nepatinka – bandom iš širdies išgint.   Jau pusę amžiaus nugyvenot, mama, šitoj...

Brangusis, ko Tau palinkėti: Gal daug pavasarių, gal daug žiedų? Linkiu gyvenimą mylėti Ir džiaugtis savo likimu.

Iš alsuojančios krūtinės Ir iš plakančios širdies Linkiu Tau laimės begalinės Iš laimingos ateities.