Pagal raktažodį ‘gimtadieninis palinkėjimas

Tau atrodo vakar dar maži bėgiojom ir aukštyn vis kėlėm rankytes. Šiandien Tau metai ilgą kelią dovanojo, o mes tau dovanojame gėles. Su neeiliniu gimtadieniu sveikiname "pakeisti vardas pavardė"

Skrajūnai – mes jaunystėje Trapių vilčių plačioj erdvėj. Viltim mes laikom savo klystkelius Ir norim metais lėkt, lėkt, lėkt. Neblėsta lai svajonės mūs – Gimtadienio lemties žvaigždėj. Tikri draugai širdim žvakes užpūs Ir metų...

Parūkyk... ir meski nuorūką pro langą, Vyriškai ištieski ąžuolo pečius. Perone štai jau bičiuliai laukia – Kviečia į gimtadienį Tave svečiu. Palinkės Tau daug geros sveikatos Ir aplaistys Tau krūtinę šampanu. Vėl skubėk važiuot,...

Būk tarsi laimės žiedas prasiskleidęs: Laiminga būk ir šypsena žavėk! Gyvenimas nustebs Tavy pamatęs veidą Vien sąžinės ir žmogiškos vilties. Tau nešame gyvenimišką gėlę: Mūs pritarimą Tavo darbuose. Nesigailėsim ankstų rytą...

Bėga metai pašėlusiais žingsniais – Vos suspėji su jais kartu eit, O akimirkos laikrodžio tiksi Ir taip viskas čia vyksta per greit. Rodos, vakar buvai labai jaunas – Nesuspėjo praeiti diena. Tegu metai skubėti jau liaunas – Nebespėja...

Svaiginanti jaunystė Tavo mielam žvilgsny, Valdingas juokas ir išraiška paika... Sustokit, laikrodžiai, ir, Laike, tu sustoki! Lai amžiais lieka ši jaunystės šypsena Mes sveikinam Tave, gerasis mūsų drauge! Ir apkabinam savo meile ir...