Pagal raktažodį ‘eilės vestuvėms

Jaunystės baltas žiedas pražydo dukroje: Lyg nuotaka balta, lyg aušra. Pavasariu nušvinta jos akių šviesa – Svajonėm išdabinta, man viena.   Lyg paukštis savo lizdą, sparnais globosiu Ją – Jaunystės gėlę, gėlę šią. Ir...

Jau skrieja vestuvių karietos – Žirgai neberanda sau vietos Ir pamergės pina vainiką, Jaunikį svočia pasitinka! Iš balto jaunystės takelio Nuo slenksčio išlydi tėveliai Ir ašarą braukia motulė Į staltiesės baltą...

Lai dvi vienatvės susijungs į vieną širdį Rasotais Nemunėliais paryčio tyloj. Lai dvi maldas jaunystės kūnas girdi Baltojoj nuotakos nakties rapsodijoj.   Žvakidžių liepsnos nerimą širdies lai jaučia, Kai vakarais šešėliai...