Pagal raktažodį ‘eilės tėvui

Kaip tau atsidėkoti Šiandieną sumaniau. Lakštutės skambią giesmę, Skiriu, tėveli, tau!

Už tavo meilę ir rūpestį ačiū, Už duonos kąsnį, vaikystę, šventes. Mielas Tėveli, ilgų, sveikų/laimingų/gražių/nuotaikingų metų, Džiaugsmas tepuošia tavąsias dienas.

Kai suklydau – ne kartą lydėjai žvilgsniu Rūpestingasis Tėve, kaip Tavęs man trūksta: Tavo rankų raukšlėtų ir gylio akių, Praeities turtingos, Tavo šilto būsto.  

Savo kaltę tau atnešęs aš verkiu: Mano Tėve, menkavertis aš esu, Bet didybe Tavo tėviška tikiu, Tavo galią nuolat sėju tarp žmonių.   Savo vargą Tau padavęs aš sakau: -  Aš jau nešti savo kryžių pavargau. Mano Tėve, ar...

Per žalią pievą Į žalią birželį Žaliom rugių Palaukėm Išeisim su tėvu, Sūnai suaugę, Ir skambią dainą Užtrauksim. Lai aidi kloniai Ir klausos miškas Kaip mūsų sielos Siaučia. Laimingos širdys Drauge dainuoja...